OBAVEŠTENjE STUDENTIMA  

STUDENTI KOJI UPISUJU TREĆU I ČETVRTU GODINU OSNOVNIH STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2023/2024.  OD PONEDELjKA 25.09. DO 29. 09. 2023.  MOGU DA SE IZJASNE ZA IZBORNE PREDMETE U STUDENTSKOJ SLUŽBI 

 

LISTA IZBORNIH PREDMETA NA  STUDIJSKIM PROGRAMIMA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA U AKADEMSKOJ 2023/2024. GODINI

 

           Studijski program – Muzička teorija 

 

Na I godini osnovnih akademskih studija

Grupa izbornih predmeta- Strani jezik:

 • Italijanski jezik 
 • Engleski jezik 

Studijski program – Muzička teorija 

 

Na II godini osnovnih akademskih studija

Grupa izbornih predmeta-Strani jezik:

 • Italijanski jezik 
 • Engleski jezik 

Studijski program – Muzička teorija 

Na III godini osnovnih akademskih studija

Grupa A:

 • Horsko dirigovanje 
 • Sviranje  partitura 

Studijski program – Muzička teorija 

Na IV godini osnovnih akademskih studija

Grupa B:

 • Metodika nastave solfeđa 
 • Metodika nastave muzičke kulture 

 Grupa V:

 • Seminar iz Harmonije sa harmonskom analizom 
 • Seminar iz Kontrapunkta 
 • Seminar iz Muzičkih oblika 
 • Seminar iz Vokalne literature
 • Seminar iz Metodike nastave solfeđa
 • Seminar iz Metodike nastave muzičke kulture

Grupa G:

 • Analiza muzičkih stilova 
 • Estetika muzike 
 • Grupa D:
 • Menadžment u kulturi 
 • Rad sa ansamblom 
 • Digitalna obrada zvuka 
 • Solfeđo 

Studijski programi – Izvođačke umetnosti (moduli: Klavir, Violina, Viola, Violončelo, Kontrabas, Flauta, Klarinet, Horna, Gitara, Harmonika, Udaraljke

 

Na I godini osnovnih akademskih studija

Grupa izbornih predmeta-Strani jezik

 • Italijanski jezik 
 • Engleski jezik 

Na II godini osnovnih akademskih studija

Grupa izbornih predmeta-Strani jezik

 • Italijanski jezik 
 • Engleski jezik

Studijski program izvođačke umetnosti- modul  Solo pevanje 

Na I godini osnovnih akademskih studija

Grupa izbornih predmeta-Strani jezik

 • Engleski jezik 
 • Hor

Na II godini osnovnih akademskih studija

Grupa izbornih predmeta-Strani jezik

 • Engleski jezik 
 • Hor

 

 Na IV godini osnovnih akademskih studija

Studijski programi – Izvođačke umetnosti (moduli: Klavir, Solo pevanje, Gitara, Harmonika

 

 • Menadžment u kulturi 
 • Analiza muzičkih stilova
 • Estetika muzike

Na IV godini osnovnih akademskih studija

Studijski programi – Izvođačke umetnosti (modul: Udaraljke

 

 • Menadžment u kulturi 
 • Analiza muzičkih stilova
 • Hor

Na IV godini osnovnih akademskih studija

Studijski programi – Izvođačke umetnosti (moduli: Violina, Viola, Violončelo, Kontrabas, Flauta, Klarinet, Horna

 

 • Menadžment u kulturi 
 • Analiza muzičkih stilova
 • Estetika muzike
 • Harmonija sa harmonskom analizom

Comments are closed.