Nastava na Osnovnim akademskim studijama za studene prve, druge, treće i četvrte godine u školskoj 2021/2022. godini počinje od 04. oktobra  2021. godine, po utvrđenom rasporedu, koji će biti objavlјen na sajtu Fakulteta i oglasnim tablama Fakulteta.

Comments are closed.