Prijava ispita u junskom ispitnom roku 2022. godine za studente OAS i MAS studija

 

ELEKTRONSKA PRIJAVA ISPITA za junski ispitni rok za sve nivoe studija počinje u ponedeljak, 16. maja i trajaće do 20. maja 2022. godine. 

 

UPLATE

Studenti osnovnih akademskih studija u obavezi su da uplate četvrtu ratu školarine i petu ratu za prenos bodova, kako bi bili u prilici da prijave ispite.

Studenti master akademskih studija u obavezi su da uplate četvrtu ratu školarine, kako bi bili u prilici da prijave ispite. 

Uplatu je neophodno izvršiti do 15. maja 2022. godine i dokaz o uplati dostaviti Službi za nastavu i studentska pitanja (Studentskoj službi) ili poslati na е-mail: snezanam@artf.ni.ac.rs. 

Studenti su u obavezi da uplate iznos od 1.500,00 dinara ukupno, za prijavu svih ispita koje su prijavljivali više od tri puta, na žiro račun Fakulteta 840-2012666-89 sa pozivom na broj 742 121-02, u skladu sa Odlukom o visinama naknada za usluge koje pruža Fakultet  

 

PRIJAVA NAKON ISTEKA ROKA ZA PRIJAVU

Nakon 20. maja 2022. godine, prijava ispita će biti moguća isključivo na šalteru Studentske službe, uz dokaz o uplati iznosa od 1.000,00 dinara (po ispitu) na žiro račun Fakulteta 840-2012666-89 sa pozivom na broj 742 121-02,  u skladu sa Odlukom o visinama naknada za usluge koje  pruža Fakultet  (prijavljivanje ispita posle utvrđenog roka)

 

Služba za nastavu i studentska pitanja

Comments are closed.