Pripremna nastava za polaganje ispita za proveru sklonosti i sposobnosti (prijemnog ispita) 2024/2025. godine na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Nišu

Fakultet umetnosti u Nišu  organizuje pripremnu nastavu za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija na sledećim studijskim programima: Izvođačke umetnosti (moduli: Klavir, Violina, Viola, Violončelo, Kontrabas, Solo pevanje, Flauta, Klarinet, Horna, Gitara, Harmonika i Udaraljke), Muzička teorija, Grafički dizajn i Slikarstvo.

Pripremna nastava biće održavana subotom, u sledećim terminima: 16. marta, 23. marta, 30. marta, 6. aprila, 13. aprila, 20. aprila, 27. aprila, 11. maja i 18. maja, u prostorijama Fakulteta umetnosti u Nišu, Kneginje Ljubice 10.

U prvom terminu, 16. marta, pripremna nastava za sve kandidate biće održana bez naknade, dok će naknada za pohađanje pripremne nastave u ostalim terminima iznositi 2.500 dinara za studijske programe Izvođačke umetnosti, Muzička teorija i Grafički dizajn, odnosno 1.500 dinara za konsultacije za upis na Studijski program – Slikarstvo.

Pripremna nastava za Studijski program – Izvođačke umetnosti podrazumeva 1 čas iz predmeta instrument/Solo pevanje i 1 čas iz predmeta Solfeđo.

Pripremna nastava za Studijski program – Muzička teorija podrazumeva 1 čas iz predmeta Solfeđo, 2 časa iz oblasti Teorije muzike i oblasti Harmonije i 1 čas iz predmeta Klavir. 

Pripremna nastava za Studijski program – Grafički dizajn podrazumeva 4 časa iz oblasti Grafička identifikacija, Plakat, Ambalaža i konsultacije iz predmeta Crtanje i slikanje. 

Pripremna nastava za Studijski program – Slikarstvo podrazumeva 2 časa iz predmeta Crtanje i predmeta Slikanje. 

 

Detaljne informacije sa satnicom predavanja i uputstvom za uplatu naknade za pohađanje pripremne nastave biće objavljeni u ponedeljak 11. marta 2024. godine na sajtu fakulteta.

 

Radujemo se da vas upoznamo!

Comments are closed.