U utorak 14.07.2020. godine održaće se sledeći ispiti: u 10:00 ispit iz predmeta Etnomuzikologija i u 12:30 ispit iz predmeta Metodologija naučnog rada.

Comments are closed.