1. Studenti prve godine studija i studenti master akademskih studija koji nisu dostavili mejl adrese ili validne mejl adrese, treba da se jave u Studentsku službu radi provere adrese i kreiranja naloga za ELEKTRONSKU PRIJAVU ISPITA do kraja novembra.

 

2. ELEKTRONSKA PRIJAVA ISPITA za januarski ispitni rok za sve nivoe studija počinje u utorak 14.01. i trajaće do 16.01.2020. godine.

 

3. Studenti drugu ratu školarine i drugu ratu prenosa bodova uplaćuju u januaru, kako bi bili u prilici da prijave ispite. Neophodno je da se uplata izvrši do 13.01.2020. godine. (dokaz o uplati treba dostaviti Studentskoj službi).

 

4. Nakon 16.01.2020. godine prijava ispita će biti moguća samo na šalteru Studentske službe uz naknadu od 1.000,00 dinara, u skladu sa Odlukom o visinama naknada za usluge koje pruža Fakultet (prijavlјivanje ispita posle utvrđenog roka).

Comments are closed.