Obaveštavamo studente na OAS i MAS  da u toku trajanja januarskog ispitnog roka zaklјučno sa 12.02.2021. godine mogu izvršiti overu semestra svakog radnog dana od 9:00 do 12:00 (kada su studenti u mogućnosti). Obrazac – semestralni list dobija se u Studentskoj službi Fakulteta (overa semestra se ne naplaćuje).

 

Služba za nastavu i studentska pitanja

Comments are closed.