1. ELEKTRONSKA PRIJAVA ISPITA za januarski ispitni rok za sve nivoe studija počinje u petak 14.01. i trajaće do 17.01.2022. godine.

2. Studenti osnovnih akademskih studija treću ratu školarine i drugu ratu prenosa bodova uplaćuju u januaru, kako bi bili u prilici da prijave ispite.
Studenti master akademskih studija drugu ratu školarine uplaćuju u januaru, kako bi bili u prilici da prijave ispite.
Neophodno je da se uplata izvrši do 13.01.2022. godine. (dokaz o uplati treba dostaviti Studentskoj službi ili na e-mail:snezanam@artf.ni.ac.rs Studentske službe).

3. Studenti uplaćuju 1.500,00 dinara ukupno, za prijavu svih ispita koje su prijavlјivali više od tri puta na žiro račun Fakulteta, u skladu sa Odlukom o visinama naknada za usluge koje pruža Fakultet

4. Nakon 17.01.2022. godine, prijava ispita će biti moguća samo na šalteru Studentske službe uz dokaz uplate od 1.000,00 dinara (po ispitu) na žiro račun Fakulteta, u skladu sa Odlukom o visinama naknada za usluge koje pruža Fakultet (prijavlјivanje ispita posle utvrđenog roka).

Studentska služba

Comments are closed.