Prijem nove generacije studenata prve godine OAS u akademskoj 2020/2021. godini trajaće od 05. do 10. oktobra 2020. godine. Upoznavanje sa predmetima, kao i predmetnim nastavnicima i saradnicima biće organizovano po rasporedu koji će biti naknadno objavlјen.

Comments are closed.