Odbrana završnog rada Master akademskih studija – Muzička teorija

Anđela Cvetković

Mentor: Dr Danijela Stojanović

Naziv rada: Komparativna kontrapuntska analiza šest Hendlovih fuga HWV 605-610 i šest fuga na ime BACH op. 60 Roberta Šumana

 

Petak, 30. 9. 2022. 12,00 sati

Fakultet umetnosti u Nišu, kabinet br.12

Kneginje Ljubice 10

Comments are closed.