Odbrana završnog rada Master akademskih studija – Muzička teorija

Andrea Đukić

Mentor: dr Danijela Ilić

Naziv rada: Uticaj tematskog materijala prve teme prvog stava na formiranje i zaokruženje sonatnog ciklusa u Petoj simfoniji Ludviga van Betovena

Petak, 24. 06. 2022. 12,00 sati

Fakultet umetnosti u Nišu, kabinet br.12

Kneginje LJubice 10

Comments are closed.