Studenti:

Teodora Nikolić, Marko Tomić, Sara Popović, Andrijana Stanković, Aleksandra Stanković, Kristina Đurđević, Mila Teokarević, Nataša Ilić

Mentori:
Dr um Slavica Dragosavac, redovni profesor, Sanja Dević, vanredni profesor, Anita Milić, vanredni profesor

 

Sreda 28.09.2022. godine u 12 sati
Koncertno-izložbeni prostor FU, Knjaževačka 2a

Comments are closed.