Odbrana završnog rada Master akademskih studija – Izvođačke umetnosti, viola

Jovan Timilijić

Mentor: Mr Vesna Rilak Stanimirović

Naziv rada: Vilijam Volton – Koncert za violu i orkestar

Klavirski umetnički saradnik: spec. Bojan Mladenović

Ponedeljak, 4. 7. 2022. 12,00 sati

Fakultet umetnosti u Nišu, kabinet br.6

Kneginje LJubice 10

Comments are closed.