Odbrana završnog rada Master akademskih studija – Muzička teorija

 

Danica Kostić

 

Mentor: dr Danijela Stojanović

 

Naziv rada: Elementi barokne orgulјske fuge u romantizmu na primeru tri preludijuma i fuge op. 37 Feliksa Mendelsona

 

Petak, 19.02.2021. godine 11h

Kabinet br.12, Fakultet umetnosti u Nišu, Kneginje Ljubice 10

Comments are closed.