Odbrana završnog rada Master akademskih studija – Muzička teorija

Milica Mladenović

Mentor: dr Miomira Đurđanović

Naziv rada: Stavovi učitelјa o vlastitim kompetencijama za korišćenje muzičkog instrumenta u procesu nastave muzičke kulture

 

Četvrtak, 14.04.2022. 11:30h

Fakultet umetnosti u Nišu, kabinet br.12, Kneginje Ljubice 10

Comments are closed.