U petak 7. oktobra i subotu 8. oktobra 2022. godine, održan je jubilarni deseti nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem Balkan Art Forum 2022 sa temom Umetnost i kultura danas: interakcija, u organizaciji Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu i Ogranka SANU u Nišu.

Svečano otvaranje održano je u Velikoj sali Univerziteta u Nišu, u petak 7. oktobra 2022. godine, sa početkom u 12 sati. Naučni skup zvanično je otvorila prof. dr Vesna Lopičić, prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Nišu, dok su se pozdravnim rečima obratili dopisni član SANU, prof. dr Vlada Veljković, predsednik Komisije za rukovođenje radom Ogranka SANU u Nišu i prof. dr um. Milena Injac, dekan Fakulteta umetnosti u Nišu.

Plenarna predavanja, nakon otvaranja skupa, održale su dr Barbara Vujanović, muzejska savetnica „Ateljea Meštrović“ u Zagrebu, na temu „Suvremene umjetničke intervencije u stalnim postavima – primjer Muzeja Ivana Meštrovića“ (onlajn) i dr Marta Vukotić Lazar, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, na temu „Zajedničke izložbe slikara Petra Dobrovića i arhitekte Nikole Dobrovića (1925–1934) i njihov značaj za stvaralaštvo Nikole Dobrovića“.

            U subotu 8. oktobra od 11 sati, u Koncertno-izložbenom prostoru Fakulteta umetnosti u Nišu održan je umetnički deo Balkan Art Foruma 2022, gde su svoje stvaralačke opuse predstavili David Mastikosa, viši asistent Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci (Katedra za muzičku teoriju i kompoziciju) i Vladimir Ranković, vanredni profesor Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu (Katedra za grafički dizajn).

            Naučni deo skupa koncipiran je u tri sesije koje su održane 7. i 8. oktobra 2022. godine. U okviru njih, izložena su usmena saopštenja i video prezentacije autora iz Srbije, Crne Gore, Severne Makedonije, Italije, Brazila i Sjedinjenih Američkih Država.

Autori fotografija:

  • Marta Pejčić (fotografije svečanog otvaranja naučnog skupa)
  • Igor Nikolić
  • Neda Nikolić

Comments are closed.