Otvorene su prijave za pohađanje pripremne nastave za Polaganje ispita za proveru sklonosti i sposobnosti za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija školske 2020/2021. godine.

 

Pripremna nastava će se održavati subotom od 7. marta do 11. aprila 2020. za sledeće studijske programe:

  • Muzička teorija (solfeđo, harmonija, klavir)
  • Instrument (+ solfeđo)
  • Solo pevanje (+ solfeđo)
  • Grafički dizajn (graf. identifikacija, plakat, prostorna grafika)

 

Prijavni formular (word)

 

Uz prijavu priložiti kopiju uplatnice o uplati nadoknade u iznosu od 12.000,00 rsd (za 6 termina) uplaćenu na žiro račun Fakulteta 840-2012666-89 sa pozivom na broj 742121-20 na ime – Pohađanja pripremne nastave.

 

Poslednji rok za prijavlјivanje je četvrtak 5. mart 2020. godine.

U petak 6. marta biće objavlјen raspored termina i učionica na sajtu Fakulteta.

 

Kontakt osobe:

Studentska služba:
Snežana Mirković
telefon: 018-522-396

 

Za Muzičku umetnost:
prof.mr Ivana Mirović
telefon: 069-18-11-600
mail: ivana.mirovic.76@gmail.com

 

Za Grafički dizajn:
doc.mr Sanja Dević,
telefon: 062-830-91-55,
mail: sanjadevic7@gmail.com

Comments are closed.