Povodom otvaranja Multimedijalne dokumentacione izložbe “Nadežda Petrović 1915-2015: Bolničarka sa paletom“ koju je Fakultet umetnosti organizovao u saradanji sa Galerijom „Nadežda Petrović“ iz Ćačka, autori i predstavnici Galerije su Biblioteci Fakulteta poklonili značajne publikacije iz oblasti likovne umetnosti a iz svoje izdavačke delatnosti. Time je bibliotečki fond bogatiji  izdanjima iz oblasti savremenog slikarstva. Sadržaj poklona čine naučni članci iz serije „Nasleđa“, brojne monografije slikara i grafičara, katalozi kao i CD-izdanja prezentacije fonda i aktivnosti Galerije.

Comments are closed.