Dr Marija Dumnić Vilotijević, viši naučni saradnik Muzikološkog instituta SANU, održaće predavanje na temu Vokalna muzika Vranja i okoline od sedamdesetih godina XX veka do danas u etnomuzikološkim istraživanjima.

 

Predavanje će biti održano u četvrtak, 23. juna 2022. godine, u 12 sati, u Ogranku SANU u Nišu, Univerzitetski trg 2 (Multimedijalna sala Univerziteta u Nišu, broj 8).

Comments are closed.