Predstavljanje rezultata istraživanja na projektu „Muzičko nasleđe jugoistočne Srbije, savremeno stvaralaštvo i obrazovanje ukusa“ (O-10-17), čiji je koordinator dopisni član SANU Jelena Jovanović, a  rukovodilac prof. dr Danijela Zdravić Mihailović, održaće se u utorak, 20. septembra 2022. godine u 12 časova (Ogranak SANU u Nišu, Univerzitetski trg 2, Multimedijalna sala Univerziteta u Nišu, broj 8). 

Comments are closed.