ELEKTRONSKA PRIJAVA ISPITA za aprilski ispitni rok za sve nivoe studija počinje u četvrtak 01.04. i trajaće do 04.04.2021. godine.

 

Studenti osnovnih akademskih studija   uplaćuju četvrtu ratu školarine i četvrtu ratu prenosa bodova, kako bi bili u prilici da prijave ispite.

Studenti master akademskih studija  uplaćuju treću ratu školarine, kako bi bili u prilici da prijave ispite.

Dokaz o uplati treba dostaviti Studentskoj službi ili na e-mail:snezanam@artf.ni.ac.rs Studentske službe).

 

Studenti nakon treće prijave ispita, za sledeću prijavu istog ispita uplaćuju 1.500,00 dinara na žiro račun Fakulteta, u skladu sa Odlukom o visinama naknada za usluge koje  pruža Fakultet 

 

Nakon 04.04.2021. godine, prijava ispita će biti moguća samo na šalteru Studentske službe uz dokaz uplate od 1.000,00 dinara (po ispitu) na žiro račun Fakulteta,  u skladu sa Odlukom o visinama naknada za usluge koje  pruža Fakultet  (prijavlјivanje ispita posle utvrđenog roka)

 

Služba za nastavu i studentska pitanja

Comments are closed.