ELEKTRONSKA PRIJAVA ISPITA za martovski ispitni rok za sve nivoe studija počinje u utorak 02.03. i trajaće do 04.03.2021. godine.

 

Studenti osnovnih akademskih studija uplaćuju četvrtu ratu školarine i treću ratu prenosa bodova, kako bi bili u prilici da prijave ispite.

Studenti master akademskih studija uplaćuju treću ratu školarine, kako bi bili u prilici da prijave ispite.

 Neophodno je da se uplata izvrši do 01.03.2021. godine. (dokaz o uplati treba dostaviti Studentskoj službi ili na e-mail:snezanam@artf.ni.ac.rs Studentske službe).

 

Studenti nakon treće prijave ispita, za sledeću prijavu istog ispita uplaćuju 1.500,00 dinara na žiro račun Fakulteta, u skladu sa Odlukom o visinama naknada za usluge koje  pruža Fakultet 

 

Nakon 04.03.2021. godine, prijava ispita će biti moguća samo na šalteru Studentske službe uz dokaz uplate od 1.000,00 dinara (po ispitu) na žiro račun Fakulteta,  u skladu sa Odlukom o visinama naknada za usluge koje  pruža Fakultet  (prijavlјivanje ispita posle utvrđenog roka)

 

STUDENTSKA SLUŽBA

Comments are closed.