OBAVEŠTENjE STUDENTIMA OSNOVNIH I MASTER AKADEMSKIH STUDIJA

  1. ELEKTRONSKA PRIJAVA ISPITA za oktobarski ispitni rok za sve nivoe studija počinje u utorak 05.09. i trajaće do 07.09.2023. godine,
  2. Studenti uplaćuju 1.500,00 dinara ukupno, za prijavu svih ispita koje su prijavljivali više od tri puta na žiro račun Fakulteta 840-2012666-89 sa pozivom na broj 742 121-02, (dokaz o uplati treba dostaviti Studentskoj službi ili na email:snezanam@artf.ni.ac.rs Studentske službe) u skladu sa Odlukom o visinama naknada za usluge koje  pruža Fakultet 
  3. Nakon 07.09.2023. godine, prijava ispita će biti moguća samo na šalteru Studentske službe uz dokaz uplate od 1.000,00 dinara (po ispitu) na žiro račun Fakulteta 840-2012666-89 sa pozivom na broj 742 121-02, u skladu sa Odlukom o visinama naknada za usluge koje  pruža Fakultet  (prijavljivanje ispita posle utvrđenog roka)

STUDENTSKA SLUŽBA

Comments are closed.