ELEKTRONSKA PRIJAVA ISPITA za oktobarski ispitni rok za sve nivoe studija počinje u subotu 05.09. i trajaće do 08.09.2020. godine.

Nakon 08.09.2020. godine prijava ispita će biti moguća samo na šalteru Studentske službe uz naknadu od 1.000,00 dinara, u skladu sa Odlukom o visinama naknada za usluge koje  pruža Fakultet  (prijavlјivanje ispita posle utvrđenog roka).

Comments are closed.