Prijava za prezentaciju fondacije TEMPUS na temu: Mogućnost za moblinost studenata kroz programe Erazmus+ i Ceepus

Prezentacija se održava 15. aprila u 13 časova online. Putem GOOGLE MEET platforme.

Prijavu mogu poslati svi studenti muzičkih, likovnih ili umetničkih Akademija ili fakulteta sa teritorije Republike Srbije.

Prijave će biti otvorene do 13.04.2022. na sajtu udruženja TELOK

Comments are closed.