Obaveštavamo vas da je Univerzitet u Nišu, na sugestiju MDULS-e, produžio rok za prijavu na  Konkurs za obavljanje stručne prakse u državnim i  drugim organima za studente fakulteta Univerziteta u Nišu. Novi rok je 15. januar 2024. godine.

Takođe je produžen i rok do kada fakulteti treba Univerzitetu da dostave liste izabranih studenata – 24. januara 2024. godine. Ostali  navedeni  termini u Konkursu nisu menjani.

Obaveštenje o produženju roka možete pogledati  na sledećem linku:https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/stipendije-i-konkursi/konkurs-za-obavljanje-studentske-strucne-prakse-u-drzavnim-i-drugim-organima-za-studente-fakulteta-univerziteta-u-nisu-za-akademsku-2023-2024-godinu

Comments are closed.