Dr Danijela Zdravić Mihailović, vanredni profesor, učestvovala je na međunarodnoj  naučnoj konferenciji „Vizantijsko-slovenska čtenija VI” i tom prilikom prezentovala rad „Crkvena muzika u napisima kompozitora Srđana Jaćimovića”. Skup je održan 26.novembra 2022. godine u organizaciji Centra za vizantijsko-slovenske studije Univerziteta u Nišu, Centra ua crkvene studije i Međunarodnog centra za pravoslavne studije.

Comments are closed.