Mr Miljan Bjeletić, redovni profesor na Fakultetu umetnosti, učestvovao je na naučnoj konferenciji profesora iz Šangaja, drugih gradova Kine i međunarodnih predstavnika harmonike u periodu od 5. do 7. novembra 2018. godine u Šangaju i održao master klas studentima konzervatorijuma u Šangaju.

Konferenciju je otvorio rektor Šangajskog univerziteta a nakon što je i zvanično osnovan Internacionalni akordeonistički umetnički centar, organizovano je nekoliko sastanaka profesora, članova Internacionalnog centra, na temu njegovog budućeg  razvoja. Ovom skupu pored prof. Bjeletića prisustvovali su: Fridrih Lips (šef katedre na Muzičkoj akademiji Gnjesini u Moskvi), Juri Šiškin, Alberdi Injaki, Aleksandar Selivanov, Mirko Patarini (predsednik Svetskog kupa), Klaudijus Baran (rektor Muzičke akademije u Varšavi) i Samgar Tolkunhan, koji su takođe dobili zvanje gostujućeg profesora.

 

Comments are closed.