Koncert studenata Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu 

Koncertno-izložbeni prostor Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu, Knjaževačka 2a

Ponedeljak, 3. april 2023. godine u 19.00 časova 

(Generalna proba: ponedeljak, 3. april u 16.00 časova)

 

Damjan Stanković, gitara, II godina OAS

J. K. Merc – Mađarska fantazija, op.65

Klasa: mr Miloš Janjić, red. prof.

 

Borisav Stanić, klarinet,  IV godina OAS

K. M. fon Veber – Grand duo končertante, za klarinet i klavir, op.48, Allegro con fuoco

Klavirski umetnički saradnik: mr. Milica Micić, stručni saradnik

Klasa: Miloš Mijatović, red. prof.

 

Milica Mitrović, violina, I godina OAS

F. Krajsler – Kineski Tamburin, op. 3

Klavirski umetnički saradnik: dr um. Nemanja Egerić, stručni saradnik

Klasa: mr Jovan Bogosavljević, red. prof.

 

Katarina Mihailović, solo pevanje, IV godina OAS

Č. Guno – Arija Margarita iz opere Faust, Ah je ris de me voir

Klavirski umetnički saradnik: Nikola Cvetković, stručni saradnik

Klasa:  mr Saša Arsenkov, doc.

 

Veljko Milojković, harmonika, MAS

D. Skarlati – Sonata u ha molu, K 227

Klasa: mr Miljan Bjeletić, red. prof.

 

Trio Spirito

Anđelija Đak, flauta, I godina OAS

Dušan Vinkić, flauta,  I godina OAS

Aleksa Savić, klavir, I godina OAS

E. Souto – Historieta

Klasa: spec. Ana Veličković Igić, red. prof.

 

Anđela Spasić, klavir, II godine OAS

A. Spasić – Mozaik (premijerno izvođenje)

Klasa: dr um. Stevan Spalević, vanr. prof.

 

Klavirski duo

Marija Stojanović, klavir, MAS

Danilo Đokić, klavir, MAS

F. Pulank – Sonata za klavir četvororučno, Prelid

Klasa: mr Dragana Đorđević, red. prof.

 

PAUZA ———————————–

 

Aleksandra Avramović, gitara, MAS

A. Tansman – Preludijum

Klasa: mr Slobodan Milivojević, vanr. prof.

 

Bratislav Đorđević, klavir, II godina OAS

S. Rahmanjinov – Prelid u ce-molu, op. 23 br. 7

Klasa: dr um. Stevan Spalević, vanr. prof.

 

Milana Trujanović, violina, III godina OAS

P. I. Čajkovski – Vals Skerco, op. 34

Klavirski umetnički saradnik: dr um. Senka Simonović, stručni saradnik

Klasa: mr Jovan Bogosavljević, red. prof.

 

Jovana Vojinović, flauta, III godina OAS

F. Borne – Karmen fantazija za flautu i klavir

Klavirski umetnički saradnik: Nikola Cvetković, stručni saradnik

Klasa: dr um. Jelena Jakovljević, vanr. prof.

 

Nikola Stamenković, solo pevanje, III godina OAS

F. Paolo Tosti – Marechiare

Klavirski umetnički saradnik: mr Jelena Deljanin Aleksić, stručni saradnik

Klasa: mr Katarina Simonović Ivanković, vanr. prof.

 

Denis Sušica, klavir, II godina OAS

S. Rahmanjinov – Etida slika u es-molu, op.39 br. 5

Klasa: dr um. Andrija Mamutović, vanr. prof.

 

Lazar Mutavdžić, violina, II godina OAS

H. Vjenjavski – Poloneza u De-duru, op. 4

Klavirski umetnički saradnik: dr um. Senka Simonović, stručni saradnik

Klasa: mr Marija Rajković, vanr. prof.

Comments are closed.