Koncertno izložbeni prostor FU Niš

3. 4. 2023.u 19.00 časova

VIRTUOZNA DELA

Otvaranje koncertne sezone

Studenti Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu

4. 4. 2023. u 19.00 časova

KONCERT STUDENATA GITARE

10. 4. 2023. u 19.00 časova

KONCERT KATEDRE ZA KAMERNU MUZIKU

11. 4. 2023. u 19.00 časova

TRAVELING LIGHT/ PUTUJUĆA SVETLOST

Iva Damjanovski – klavir

19. 4. 2023. u 19.00 časova

KONCERT KATEDRE ZA DUVAČKE INSTRUMENTE

20. 4. 2023. u 19.00 časova

KONCERT KLASE

prof. Katarina Simonović-Ivanković

21. 4. 2023. u 19.00 časova

KONCERT KATEDRE ZA KLAVIR

22. 4. 2023. u 19.00 časova

KONCERT OTVARANjA DRUGOG FESTIVALA „BASSIONA“

Ljubinko Lazić – kontrabas

Srđan Sretenović – violončelo

Senka Simonović – klavir

23. 4. 2023. u 19.00 časova

MODERNA MUZIKA ZA KONTRABAS I KLAVIR

Aleksandra Trifunović – kontrabas

Senka Simonović – klavir

24. 4. 2023. u 14.00 časova

KONCERT POLAZNIKA MASTERKLASA FESTIVALA „BASSIONA“

 

24. april. 2023. u 19.00 časova

ZAVRŠNI KONCERT DRUGOG FESTIVALA „BASSIONA“

Onur Oskaja – kontrabas

Senka Simonović – klavir

gost koncerta: Srđan Sretenović – violončelo

 

24. april. 2023. u 21.00 čas

KONCERT KLASE

prof. Dragana Đorđević

25. 4. 2023. u 19.00 časova

VEČE KLAVIRSKIH FANTAZIJA

Sanja Lukovac – klavir

26. 4. 2023. u 19.00 časova

KONCERT KATEDRE ZA SOLO PEVANjE

27. 4. 2023 u 19.00 časova

TANGO

Ivana Barčić-Mišić – flauta

Dejan Mesec – harmonika

Marta Kržič – klavir

 

Idejno rešenje plakata i fotografija: Marta Pejčić, studentkinja master studija Grafičkog dizajna;

Grafičko oblikovanje, tipografija i animacija: Jovana Nikolić, asistent sa doktoratom na predmetu Plakat

Comments are closed.