Promocija izdanja iz edicije monografija, autorke Jadranke Mišić Pejović, pod nazivom “Mozaici Niša” održaće se u četvrtak 16. aprila 2015. godine u Velikoj sali Univerziteta u Nišu sa početkom u 17 sati. Na promociji ovog kapitalnog dela u izdanju Fakulteta umetnosti u Nišu govoriće recenzenti dr Srđan Marković, mr Slobodan Kaljtez i mr Desimir Denić kao i autor Jadranka Mišić Pejović.

“Mozaik se smatra najtrajnijom slikarskom tehnikom. Sačuvane mozaičke forme od pre pet hiljada godina potvrđiju njegovu dugvečnost a promena likovnog izraza, metoda izrade, korišćenih materijala, okruženja i namena, vremenom su ga samo obogaćivale. Postao je nezamenljiv svedok prošlosti i verodostojan dokument različitih kultura i civilizaija – ne samo one u kojoj je nastao već i onih generacija koje su o njemu docnije brinule, ili nisu. Na teritoriji Niša sačuvani su mozaici još iz antičkog perioda. Međutim, ti mozaici, kao i oni savremeniji, trpe različite negativne uticaje, čime na ruku idu brojni faktori. Monografija je izrađena iz više poglavlja i svaki za sebe predstavlja dragocen doprinos jer najpre prati istorijski razvoj mozaika kroz obradu metode i tehnike mozaika. Zatim, istorijski sled mozaika na teritoriji Grada Niša je najkompleksniji i najobuhvatniji deo monografije i svakako najdragoceniji za čitaoce bilo koje strukture. Poseban značaj monografije je da čitalačka publika može biti raznolika, od prohesionalnih umetnika i istraživača do običnog čitaoca i poštovaoca likovne umetnosti.”

Comments are closed.