Raspored polaganja kolokvijuma iz Istorije muzike u martovskom roku

 

Muzička teorija

Petak, 18.03.2022.

15:00 – IM 1,2

16:00 – IM 3,4

17:00 – IM 5,6

 

Izvožačke umetnosti

Subota, 19.03.2022.

9:00 – IM 1,2

10:00 – IM 3,4

11:00 – IM 5,6

 

Kolokvijumi se održavaju u Kneginje Ljubice, soba 2

 

Comments are closed.