Mr Anđela Danković, redovni profesor i Nikola Cvetković, klavirski saradnik Fakulteta umetnosti u Nišu, u prepunoj sali Niškog simfonijskog orkestra, održali su resital u okviru 47. Internacionalnog festivala Niške muzičke svečanosti.

Comments are closed.