OAS – IV GODINAKOLOKVIJUM – JANUAR 2023.

R.b. Br. indeksa Ime Prezime Studijski program Prezentacija Kolokvijum
1.   220/16  Andrijana Stanimirović   Slikarstvo            –    13 bodova

 

MAS (Nacionala IU), ISPIT – JANUAR 2023.

R.b. Br. indeksa Ime Prezime Studijski program        Poeni        Ocena
1.   477/m Tijana Savković              –            –
2.   493/m Natalija Stamenković   Slikarstvo         100    10 (deset)
3.   494/m Darko Stefanović   Slikarstvo           94    10 (deset)
4.   495/m Minja Milanović   Slikarstvo            –           –
5.   496/m Aleksandra Stojanović   Slikarstvo            –           –
6.   529/m Violeta Bolmanović   Slikarstvo           94    10 (deset)

 

Prof. Andrijana Golac Čubrilo

Comments are closed.