Pripremna nastava održava se u prostorijama Fakulteta umetnosti u Nišu, Kneginje Ljubice 10.

STUDIJKI PROGRAM SLIKARSTVO

13.15 časova, soba broj 12

 1. Anastasija Kostić
 2. Andrija Todorović
 3. Slavoljub Đorić
 4. Anđela Jevtić
 5. Nina Veljković
 6. Jelena Cekić
 7. Jana Janković
 8. Aleksandra Stevanović
 9. Vukašin Vukić

 STUDIJSKI PROGRAM IZVOĐAČKE UMETNOSTI

Solfeđo od 10.30 do 11.15 časova, soba broj 2

Instrument/Solo pevanje od 11.30 časova, sobe broj 7, 10 i 13

 1. Stefan Ristić (gitara)
 2. Anastasija Stajić (violončelo)
 3. Marijana Milić (solo pevanje)
 4. Andrijana Stajić (klavir)
 5. Andrija Jašarević (klarinet)
 6. Bogdan Radaljević (gitara)

STUDIJSKI PROGRAM MUZIČKA TEORIJA

Harmonija od 10.00 do 11.30 časova, soba broj 3

Solfeđo od od 11.45 do 13.15 časova, soba broj 2

Klavir od 13.30 časova, soba broj 14

 1. Marko Ilić
 2. Julija Mirković
 3. Jovana Radovanović
 4. Mila Mirović
 5. Dušan Marjanović
 6. Katarina Đorđević
 7. Ana Lepović
 8. Kristina Gajić

STUDIJSKI PROGRAM GRAFIČKI DIZAJN

11.00 časova, soba broj 12

 1. Dara Ristić
 2. Aleksa Konstantinović
 3. Mateja Jović
 4. Marta Đorđević
 5. Dimitrije Kitić
 6. Strahinja Spasić
 7. Vuk Marčić
 8. Tamara Đorović
 9. Andrija Todorović
 10. Teodora Stamenković
 11. Jana Janković
 12. Aleksandra Stevanović
 13. Nađa Vidanović
 14. Mina Šantić
 15. Jelena Cekić
 16. Petra Jocić
 17. Emilija Cvetković
 18. Maša Burazor
 19. Milica Gligorijević
 20. Nevena Janićijević
 21. Katarina Sudimac

Comments are closed.