Senka Simonović(1984), diplomirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, 2007. godine, u klasi prof. Svetlane Bogino. Usavršavala se dve godine u Parizu kod eminentog profesora i pijaniste Eugena Inđića. Trenutno je student specijalističkin akademskin studija na Fakultetu umetnosti u Nišu, u klasi prof. Aleksandra Serdara. Dobitnik je brojin republičkin i međunarodnin nagrada, kako solo tako i u disciplini klavirki duo, od kojin se izdvaja Prva nagrada na pijanističkom konkursuEPTA posvećenom delima Skrjabina i Bartoka(Beograd, 2005.). Usavršavala se na majstorskim kursevima eminentnin pijanista i pedagoga V. Krajnjeva, M. Voskresenskog, D. Baškirova, D. Aleksejeva, S. Počekina, F. Gotliba, K. Bogina i V. Ogarkova. Kao učesnikNacionalne koncertne sezone2008/2009. održala je koncerte u Nišu, Kruševcu, Vranju, Leskovcu i Kraljevu. Osim brojnin koncerata u zemlji nastupala je i u Kotoru (C.Gora), Kjođi, Atri (Italija) i Nici, Parizu (Francuska). Trenutno je zapošljena kao umetnički saradnik na Katedri za gudačke instrumente Fakulteta umetnosti u Nišu.