Slobodan Kodela
Tradicionalno pevanje niškog i leskovačkog kraja u muzičkoj nastavi

Knjiga “Tradicionalno pevanje niškog i leskovačkog kraja u muzičkoj nastavi” nastala je kao rezultat prikuplјanja muzičke građe, kao i autorove želјe za očuvanjem tradicionalnog pevanja jugoistočne Srbije (niškog i leskovačkog kraja). Osnovna kncepcija knjige je uvođenje tradicionalnig pevanja u nastavu muzike. Knjiga je namenjena nastavnicima u muzičkim školama u okviru predmeta Solfeđo, u školama opšteg tipa kao građa za predmet Muzička kultura i studentima muzike u okviru predmeta Metodika nastave solfeđa i Metodika muzičke nastave. Knjiga je koncipirina tako da su napevi obredno-običajnih žanrova sistematizovani i dati kroz godišnji ciklus, dakle, od jasno prepoznatlјivog obrednog pevanja, do lirskog, što, posmatrano kroz vreme, predstavlјa svojevrsan kontinuitet u razvoju narodnog vokalnig izraza.

Promocija izdanja iz edicije priručnika autora dr Slobodana Kodele pod nazivom “Tradicionalno pevanje niškog i leskovačkog kraja u muzičkoj nastavi” održana je u petak 28. novembra 2014. godine na Fakultetu umetnosti u Nišu u sali br. 6 sa početkom u 19 sati. Na promociji još jedne štampane publikacije u izdanju Fakulteta umetnosti u Nišu govorili su recenzenti dr Dimitrije Golemović i mr Tomislav Bratić, autor priručnika dr Slobodan Kodela kao i urednik izdanja mr Dragan Tomić.

 

FOTO
VIDEO