Snežana Drambarean i dr Dorin Drambarean
Ilustrovani englesko-srpski rečnik muzičkin termina i izraza sa srpsko-engleskim indeksom

Imajući u vidu bogatstvo, univerzalnost, ali i specifičnost jezika muzike, ovaj rečnik svoje potencijalne korisnike vidi ne samo u studentima i ekspertima u oblasti muzike, koji pored prevodilaca svakako predstavlјaju primarnu cilјnu grupu, već i u brojnim muzičkim entuzijastima različitih obrazovnih profila koji u muzici nalaze svoj sopstveni izazov ili, jednostavno, sferu permanentnog interesovanja. U tom smislu, ovaj rečnik ima potencijale dvostruke saznajne riznice: u njemu ćete naći rešenja za svoja značenjsko-terminološka traganja – i to u oba smera, jer pored englesko-srpske orijentacije sadrži i srpsko-engleski indeks – ali i informacije, definicije ili objašnjenja mnogih muzičkih koncepata koje mu daju blagu leksikonsku notu i doprinose univerzalnosti namene. Rečnik zahvata tri osnovna korpusa leksičkih jedinica: 1) visoko specijalizovane termine koji čine tzv. mikrojezik muzike, 2) korpus takozvanih graničnih termina koji pripadaju opštem jeziku, ali su karakteristični po specifičnim značenjima u oblasti muzike i 3) leksičke jedinice iz opšteg jezika koje doprinose bolјem i potpunijem razumevanju osnovnih muzičkih koncepata. Za razliku od drugih rečnika muzičkih termina koji se ograničavaju na sferu muzičke teorije i leksički spektar onoga što popularno zovemo ozbilјnom ili klasičnom muzikom, ovaj rečnik će vas povesti i u leksičke vode moderne muzike – od džeza do elektronske muzike, neretko i kroz prizmu žargonskog jezika. Rečnik sadrži i preko 200 ilustracija koje, generalno govoreći, imaju dva osnovna cilјa: dodatno približavanje manje poznatih koncepata (posebno kada se radi o instrumentima iz vanevropskih muzičkih tradicija) i što potpuniju, pregledniju i jasniju obradu nekih složenih i značajnih leksičkih jedinica. Rečnik se odlikuje i bogatom mezostrukturom koja ima za cilј snaženje njegove informativne funkcije.

Promocija izdanja Fakulteta umetnosti u Nišu “Ilustrovani englesko-srpski rečnik muzičkih termina i izraza sa srpsko-engleskim indeksom” autora Snežane Drambarean i dr Dorina Drambareana kao i udžbenika engleskog jezika za studente muzike “Tune up your English” autora Snežane Drambarean, nastavnika stranog jezika na Fakultetu umetnosti, održana je u četvrtak, 14. aprila 2016. godine u 18 sati u Velikoj sali Univerziteta u Nišu. Na promociji su pored autora govorili i recenzenti Rečnika prof. dr Vesna Lopičić, redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Nišu, prof. dr Sonja Cvetković, vanredni profesor na Fakultetu umetnosti u Nišu, recenzetni udžbenika prof. dr Ratomir Ristić, redovni profesor u penziji na Filozofskom fakultetu u Nišu i prof. dr Nebojša Todorović, redovni profesor na Fakultetu umetnosti u Nišu, kao i mr Danijela Zdravić Mihailović, upravnik Izdavačkog centra Fakulteta umetnosti.

 

FOTO