Snežana Drambarean
Tune up your English

Udžbenik “TUNE UP YOUR ENGLISH” namenjen je prvenstveno studentima muzike, ali zbog univerzalnosti muzike kao vanvremenskog i u svemu univerzalnog fenomena, i svima onima koji žele da svoje poznavanje engleskog jezika obogate i znanjima iz ove sfere. Udžbenik je usaglašen sa nastavnim planom studijskih programa muzike, koji se realizuju na Fakultetu umetnosti u Nišu, i suštinski se oslanja na teme iz muzičkog diskursa koje se obrađuju u prve dve godine studija, kada se i realizuje nastava engleskog jezika. Težište je na postupnom i efektivnom širenju profesionalnog rečnika, uz balansirani akcenat na sve četiri osnovne jezičke veštine: čitanje, slušanje, govor i pisanje. Rad na udžbeniku se bazirao na višegodišnjoj proveri u direktnom radu sa studentima u nastojanju da se dođe do modela koji, pored prihvatlјivog nivoa jezičke složenosti, ima i takvo tematsko usmerenje koje odslikava klјučne profesionalne interese i potrebe, ali i interesovanja samih studenata. Zahvalјujem se svim kolegama keo jsu mi svojim dragocenimsa vetima otklanjali brojne dileme na pudtuo konačnog cilјa i bez čije podrške i snažnog podsticaja bi rad na ovom poduhvatu bio neuporedivo teži.

Promocija izdanja Fakulteta umetnosti u Nišu “Ilustrovani englesko-srpski rečnik muzičkih termina i izraza sa srpsko-engleskim indeksom” autora Snežane Drambarean i dr Dorina Drambareana kao i udžbenika engleskog jezika za studente muzike “Tune up your English” autora Snežane Drambarean, nastavnika stranog jezika na Fakultetu umetnosti, održana je u četvrtak, 14. aprila 2016. godine u 18 sati u Velikoj sali Univerziteta u Nišu. Na promociji su pored autora govorili i recenzenti Rečnika prof. dr Vesna Lopičić, redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Nišu, prof. dr Sonja Cvetković, vanredni profesor na Fakultetu umetnosti u Nišu, recenzetni udžbenika prof. dr Ratomir Ristić, redovni profesor u penziji na Filozofskom fakultetu u Nišu i prof. dr Nebojša Todorović, redovni profesor na Fakultetu umetnosti u Nišu, kao i mr Danijela Zdravić Mihailović, upravnik Izdavačkog centra Fakulteta umetnosti.

 

FOTO