SOLFEĐO – IZVOĐAČKE UMETNOSTI

JUNSKI ISPITNI ROK

Kolokvijum za tekući semestar, za prethodne semestre

 

PISMENI KOLOKVIJUM

utorak, 23.05.2023. uč. br. 12

08:00-08:45 – I godina – S1, S2 gudači, duvači, udaraljke

08:45-09:30 – I godina – S1, S2 klavir, harmonika, gitara, solo-pevanje

ponedeljak, 29.05.2023. uč. br. 12

08:00-08:45 – II godina – C3, C4 klavir, harmonika, gitara, solo-pevanje

08:45-09:30 – II godina – S3, S4 gudači, duvači, udaraljke

10:00-10:45 – III godina – S5, S6 klavir, harmonika, gitara, solo-pevanje

10:45-11:30 – III godina – S5, S6 gudači, duvači, udaraljke + IV godina – S7, S8 solo-pevanje

 

POPRAVNI PISMENI KOLOKVIJUM

utorak, 30.05.2023. uč. br. 12

08:00-08:45 – I godina – S1, S2

08:45-09:30 – II godina – C3, C4

10:00-10:45 – III godina – S5, S6 + IV godina – S7, S8 solo-pevanje

 

SOLFEĐO – IZVOĐAČKE UMETNOSTI

JUNSKI ISPITNI ROK

Kolokvijum za tekući semestar, za prethodne semestre

 

USMENI KOLOKVIJUM

sreda, 24.05.2023. uč. br. 12

gudači, duvači, udaraljke

11:45-12:45 – I godina – S1, S2

13:00-14:00 – II godina – C3, C4

14:00 – III godina – S5, S6 (uč. br. 2)

sreda, 31.05.2023. uč. br. 12

klavir, harmonika, gitara, solo-pevanje

11:45-12:45 – I godina – S1, S2

13:00-14:00 – II godina – C3, C4

14:00 – III godina – S5, S6 + IV godina – S7, S8 solo-pevanje (uč. br. 2)

Comments are closed.