Vanredni profesor Slobodanka Pajić održala je solistički koncert 19. maja 2022. god. u Narodnom čitalištu “CVET 1870“ u Vidinu (Republika Bugarska). Na programu su bila dela  J. S. Baha, L. v. Betovena i  F. Lista.

Comments are closed.