Sonja Cvetković
Muzička praksa u Nišu od kraja 19. veka do početka Drugog svetskog rata – ideološki, kulturni i umetnički kontekstMonografija dr Sonje Cvetković Muzička praksa u Nišu od kraja 19. veka do početka Drugog svetskog rata – ideološki, kulturni i umetnički kontekst je rezultat obimnih istraživanja koja činjeničnim fondom značajno obogaćuju dosadašnja saznanja o muzičkom životu Niša. Za srpsku muzičku istoriografiju ovakva istraživanja imaju ogroman značaj jer je do sada istorija srpske muzike uglavnom pisana kao istorija muzičkog života Beograda. Podjednaku vrednost ima i metodološki doprinos, jer je način na koji je materijal kontekstualizovan i problematizovan omogućio novo razumevanje razvojnih tokova srpske muzike 19. i prve polovine 20. veka. Kulturološki pristup slično orijentisanih istraživanja nalazi se u žiži interesovanja humanistike u evropskom naučnom prostoru, dobijajući pritom specifičnu eksplikaciju u muzikologiji, kako na teorijskom, tako i na aplikativnom planu. Upravo taj – nedovolјno pokriveni – teorijski prostor obuhvata ova monografija: njen sadržaj uklјučuje šire, načelno, sagledavanje odabrane teme, kao i konkretne pristupe različitim aspektima muzičke prakse u dijahronijski osmišlјenoj perspektivi.

Sonja Cvetković

Muzička praksa u Nišu od kraja 19. veka do početka Drugog svetskog rata

Ideološki, kulturni i umetnički kontekst

 

SADRŽAJ (pdf)

  • Godina izdanja: 2015
  • ISBN:978-86-85239-23-6
  • Izdavač:Fakultet umetnosti Univerziteta u Nišu i Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Nišu
  • Za izdavača:  dr Suzana Kostić, dekan
  • Urednik:mr Danijela Zdravić Mihajlović, nastavnik stručnog predmeta
  • Lektor:Verica Novakov
  • Oprema knjige:mr Sanja Dević
  • Grafički dizajn naslovne strane:mr Sanja Dević
  • Broj strana: 312

Ovo izdanje možete naći u Skriptarnici-knjižari Fakulteta umetnosti, ul. Kneginje Ljubice 10, 18000 Niš.

Promocija izdanja Fakulteta umetnosti u Nišu održana je u subotu, 10. oktobra 2015. na Fakultetu umetnosti u Nišu u sali br. 6. Na promociji je predstavlјena monografija Sonje Cvetković – “Muzička praksa u Nišu od kraja 19. veka do početka Drugog svetskog rata – ideološki, kulturni i umetnički kontekst”. Na promociji su, pored dr Sonje Cvetković, govorili recenzenti ovog izdanja prof. dr Sonja Marinković i prof. dr Slobodan Kodela.

 

FOTO