Spec. Bojan Mladenović (1983) diplomirao je 2007, a 2013. godine završio je i postiplomske specijalističke akademske studije na Odseku za klavir na FMU u Beogradu, u klasi prof. mr Lidije Stanković.  Trenutno je doktorand na FMU u Beogradu, na odseku za Kamernu muziku, u klasi prof. dr Dejana Subotića. Stručno se usavršavao na kursevima A. Valdme (Estonija), K. Gekića (Hrvatska) i J. Kota (Ukrajina).

Njegova intenzivna umetnička delatnost prvenstveno se ogleda u veoma čestim javnim nastupima u zemlji i inostranstvu – najpre u vidu brojnih resitala kamerne muzike, zatim u vidu solističkih nastupa, kao i u vidu koncerata na kojima učestvuje kao klavirski saradnik ili član orkestra. Nastupao je sa Niškim simfonijskim orkestrom i orkestrom Imperio kao solista, sa mnogim kamernim ansamblima (D-Art, Solisti di Sud, Beogradski soul sekstet, Niški solisti, Niški virtuozi, duo Diptih, Trio Constantinus, Trio Tranquillo, itd), ali i sa mnogim vrsnim instrumentalistima pojedinačno. Član je revijskog orkestra Impresija iz Niša. Osim brojnih koncerata u prestižnim koncertnim dvoranama u zemlji (Velika sala i Galerija Kolarčeve zadužbine, Galerija SANU, Galerija ArtGet, Sala skupštine grada Beograda, Sala Prve kragujevačke gimnazije, Sala Niškog simfonijskog orkestra, KIP FU Niš, itd), nastupao je i u Italiji, Sloveniji, Austriji, Grčkoj, BiH, Makedoniji i Bugarskoj. Učestvovao je na muzičkim festivalima u zemlji (OKTOH, NIMUS, CONSTANTINUS, LEDAMUS, BUNT, ArtLink festival mladih talenata, Maj mesec muzike) i inostranstvu (Akordeon Art (BiH), Sarajevska zima (BiH), Spectrum (Slovenija), a svirao je i na koncertima u okviru projekta Nacionalna koncertna sezona kao i na više koncerata u okviru Koncertne sezone FU Niš.

Bojan Mladenović ostvario je trajne snimke za Radio Beograd i FMU Beograd (izvodeći kamerna dela Vladimira Tošića za flautu i klavir i za dva klavira u osam ruku), kao i za Fakultet umetnosti u Nišu, učestvujući i kao izvođač i kao autor na četiri promotivna CD-a ovog fakulteta.

Pored izvođačke delatnosti, bavi se komponovanjem i aranžiranjem. Njegove umetničke kompozicije više puta su izvođene i u inostranstvu (SAD, Italija, Engleska, Francuska, Češka, Mađarska, Slovenija, BiH), a njegove aranžmane izvode i veliki orkestri kao što su Umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički, Niški simfonijski orkestar, Regionalna dečja filharmonija i orkestar Impresija iz Niša.

Od oktobra 2007. radi na Fakultetu umetnosti u Nišu, a trenutno je u zvanju klavirskog saradnika na Katedri za gudačke instrumente.