spec. Dragiša Balanesković(1953), završio Višu muzičku školu u Nišu, i studije na Fakultetu muzičke umetnosti u Prištini. Postdiplomske specijalističke studije iz Kamerne muzike završio je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi prof. Uroša Pešića. Bio je asistent, a posle i nastavnik za glavni predmet – Violina na Višoj muzičkoj školi u Nišu. Od 2003. godine bio je asistent na predmetu Violina, a od 2007. radi na predmetu Orkestarske deonice. Od 1990-2007. radio je u Simfonijskom orkestru, u jednom periodu i kao zamenik koncert-majstora.Nagrade i priznanja: Povelja14. oktobar, za doprinos u muzičkom stvaralaštvu grada; Kao učesnik protestnin i numanitarnin koncerata za mir, koncertirao je i u zemlji i u inostranstvu. Održao je: 27 solističkin koncerata, 27 koncerata kao član gudačkog trija i 140 koncerata kao prva violina gudačkog kvarteta. Učestvovao je na koncertima gudačkin kamernin orkestara i simfonijskog orkestra(tutista, zamenik koncert-majstora i koncert-majstor). Član je Internacionalnog orkestra u Izraelu koji nastupa u Jerusalimu (2012. i 2013.). Učestvovao u  pripremama orkestra Fakulteta umetnosti za operetu Slepi miš od Jonana Štrausa. Više od 40 godina dirigent je crkvenog nora u Nišu.