dr um. Jelena Jakovljević

Jelena Jakovljević (1983) srednju muzičku školu završava u Nišu u klasi prof. Slavice Jovanović. Studirala je na Fakultetu muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu i diplomirala 2007. godine sa najvišom ocenom iz glavnog predmeta. Godine 2008. dobija nagradu iz fonda “Jakov Srejović” za najbolje diplomiranog studenta svoje generacije. Doktorirala je na FMU u Beogradu 2016. godine, odbranivši temu doktorskog umetničkog projekta Promene u flautskom zvuku i tehnici u doba romantizma. U sezonama 2006/2007. i 2007/2008. godine. bila je zapošljena na mestu prve flaute Niškog simfonijskog orkestra, nakon čega je često bila angažovana kao honorarni član. Od 2017. godine redovno je angažovana u Crnogorskom simfonijskom orkestru iz Podgorice i Simfonijskom orkestru Makris iz Beograda. U tim orkestrima ostvaruje uspešne koncerte i saradnje sa eminentnim dirigentima: S.Dinić, D.Đ.Moles, A.Andrejev, Le Fi Fi, A.Sadiković, Đ.Minopoli, I.Karabčevski, I.Sančez, J.Rusu, M.Tarbuk, N.M.Orešković, P.Gosta, S.Kostić, I.Mirović, Z.Stanisavljević, M.Ivanković, G.Krasko, B.Suđić, D.Savić, V.Šouc, D.M.Marović, S.Simeonov i drugi. Nastupala je više puta kao solista sa NCO u Nišu izvodeći koncerte za flautu i orkestar V.A.Mocarta, K.F.E. Baha, J.Hajdna, K.Štamica i S.Merkadantea. Tom prilikom sarađivala je sa dirigentima: A.Novicki, Le Fi Fi, R.Pejčić, M.Injac. Učesnik je Nacionalne koncertne sezone 2008. u organizaciji Ministarstva za kulturu R.Srbije i pod pokroviteljstvom Predsednika republike. Kao solistički, kamerni i orkestarski izvođač, predstavila se u gradovima širom zemlje i inostranstva, kao i na renomiranim muzičkim festivalima: Mokranjčevi dani, Nimus, Somus, Bemus, Festival muzika Riva u Rivi del Garda (Italija), Jesenjske muzičke svečanosti u Skoplju (S.Makedonija), 62.Festival muzičkih i baletskih pedagoga Srbije, Muzičko leto u Vrnjačkoj Banji, Flauta fest u Beogradu, Festival flauta Tahir Kulenović u Valjevu, Maj-mesec muzike u Vranju i drugi. Pohađala je majstorske kurseve eminentnih flautista današnjice:  O.Nikole, E.Paji, P.L.Graf, P.Tabaljone, A.Adorjan, G.Han, A.Kahenberg, S.Karedu, D.Gavrić, G.fon Bar, M.Kofler, DŽ.Galvej, T.Vaj, K. MekKol, A.Kahenberg, M.Debost, O.Delež, V.Lukas, M.Bekavac, M.Zupan, A.B.Radić, M.Nenadović, G.Marinković, F. Rengli, LJ.Jovanović. Od 2008. godine radi kao asistent na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Nišu na duvačkoj katedri, na glavnom predmetu-flauta. Od 2015. godine stiče nastavničko zvanje-docent, a potom od 2020. napreduje u zvanje vanredni profesor.