Dr um. Stevan Spalević, vanr. prof. nastupio je na koncertu sa Niškim simfonijskim orkestrom kao solista i dirigent zajedno sa trubačem Nikolom Mijajlovićem. Na programu su se našli Klavirski koncert br. 2 u Be-duru op. 19 L. v. Betovena i Klavirski koncert za klavir, trubu i orkestar br. 1 u ce-molu op. 35 D. Šostakoviča.

Comments are closed.