Dr um. Stevan Spalević vanr. prof. nastupio je kao solista i dirigent sa Festivalskim orkestrom “BLISS” na koncertu povodom 180. godina od rođenja Edvarda Griga na 6. Festivalu kamerne muzike “BLISS” u Gornjem Milanovcu. Na koncertu koji je nosio naziv Buđenje snova izveden je prvi stav Koncerta za klavir i orkestar u a-molu op. 16 Edvarda Griga. Koncertmajstor orkestra, ujedno osnivač i umetnički direktor festivala, bila je violinistkinja Bojana Đolović.

Comments are closed.