U specifičnim uslovima koje diktira pandemija na globalnom nivou, ove godine Dan Fakulteta proslavlјen je 22. decembra u Koncertno-izložbenom prostoru Fakulteta umetnosti uz prisustvo zaposlenih, nagrađenih studenata i nagrađenih članova kolektiva, penzionera FU i rukovodstva Fakulteta. U Koncertno-izložbenom prostoru FU postavlјena je izložba radova nastavnika i saradnika Departmana za primenjene umetnosti i Departmana za likovne umetnosti.

Pozdravni govor je održala dekan Fakulteta umetnosti, prof. dr um. Milena Injac, dok su zajedno sa dekanom, pohvalnice nagrađenim studentima podelili prodekani: prof. mr Ivan Novaković, prodekan za nastavu, prof. mr Jovan Bogosavlјević, prodekan za umetničko-naučni rad, prof. mr Miroslav Živković, prodekan za finansije i prof. mr Katarina Đorđević, prodekan za kvalitet i međunarodnu saradnju.

Dobitnici Plaketa Fakulteta su: prof. mr Mirolјub Đorđević, akademski slikar, za umetničku podršku studentima i profesorima Fakulteta umetnosti kroz nesebičnu donaciju zbirke gliptoteke i slikarskog rekvizitarijuma, prof. spec. Dragiša Balanesković, profesor u penziji za podrsku koncertnim aktivnostima studenata i profesora FU, prof. Ivan Jelić, profesor u penziji za izuzetne pedagoške rezultate i nagrade studenata na takmičenjima i Studentska služba Fakultetu umetnosti za izuzetne rezultate u radu.

Najbolјi diplomirani studenti na osnovnim akademskim studijama su Paulina Aleksić (9,86 – Grafički dizajn), Jovana Đurić (9,76 – Slikarstvo), Nataša Jović (9,52 – Muzička teorija i pedagogija), Nina Lazović (9,80 – Duvački instrumenti, Flauta), Mihailo Dašić (10,00 – Gitara). Najbolјi diplomirani studenti na  master akademskim studijama su Katarina Božić (10,00 – Izvođačke umetnosti, Klavir), Katarina Mančić (10,00 – Izvođačke umetnosti, Klavir), Ivana Dunjić (9,79 – Slikarstvo), Mina Živić (9,87 – Grafički dizajn), Marija Čikić (10,00 – Izvođačke umetnosti, Violina), Nina Stanojević (10,00 – Izvođačke umetnosti, Klavir) i Luka Aranđelović (10,00 – Izvođačke umetnosti, Gitara). Dodelјene su i Pohvalnice i specijalne diplome studentima za izuzetna dostignuća na takmičenjima, kao i po prvi put Pohvalnice za prosek preko 9.00 i studije završene u najkraćem roku.

Zahvalnice Fakulteta primili su red. prof. dr Miomira Đurđanović, vanr. prof. mr Bratislav Bašić, vanr. prof. mr Miron Mutaović, vanr. prof. Anita Milić, vanr. prof. mr  Katarina Simonović-Ivanković, doc. mr Saša Arsenkov, Snežana Mirković, Dušica Radonjić, Vladimir Stanimirović, Anđela Vujačić, Miodrag Obradović, Danijela Mihailović i Jelena Petrović.

Na Svečanoj akademiji nastupio je kamerni trio, u klasi prof. mr Dragane Đorđević, u sastavu Jovana Jovanović – flauta, Marinko Andrejić – violina i Andrija Đorđević – gitara, studenti solo pevanja Anđela Mladenović i Lazar Lazarević, u klasi prof. mr Katarine Simonović-Ivanković i doc. mr Saše Arsenkova uz klavirsku saradnju mr Jelene Delјanin-Aleksić kao i student klavira Kristijan Vučković u klasi doc. dr um. Andrije Mamutovića.

 

Foto: Marta Pejčić, Sara Popović (studentkinje Departmana za primenjene umetnosti pod mentorstvom van. prof. Milјana Nedelјkovića) i Marko Micić (Multimedijalni centar FU)

Comments are closed.