Kolokvijum iz predmeta Muzički oblici (za studente prethodnih semestara ili godina) održaće se 24. januara 2022. godine (ponedelјak) od 9.00 do 12.00 sati (MO1, MO2, MO3 i MO4).

dr Danijela Ilić, vanredni profesor

Comments are closed.