Tomislav Aleksić
Priče o njima

Rukopis Priče o njima priređen je iz legata Tomislava Aleksicća i po sadržajnosti je obiman jer je u njemu – kroz obilјe istinitih anegdota, dijaloga, fragmenata iz života muzičkih umetnika, kao i detalјa o stvaranju i interpretiranju muzikih dela, prezentovano mnoštvo značajnih detalјa i istina iz muzičkog sveta. Zahvalјujući tome, rukopis ima, nadasve, saznajno-obrazovnu funkciju, ali i zabavnu. Namenjen je popularizaciji muzičke umetnosti, i to kako školarcima i omladini uopšte, tako i širokoj publici.

Promocija izdanja Fakulteta umetnosti u Nišu održana je u sredu 14. decembra 2016. godine u 13:30 sati u Sali br. 6 na Fakultetu umetnosti u Nišu. Na promociji su prezentovana dva štampana i dva diskografska izdanja. Na promociji posebnog izdanja Fakulteta “Priče o njima” autora Tomislava Aleksića, govorili su recenzent Vidosav Vice Petrović, priređivač Igor Aleksić i upravnik Izdavačkog centra Danijela Zdravić Mihailović.

 

FOTO